خدمات آزمایشگاه دامپزشکی لابرا

خدمات پت:

پاپی‌های پشمالو
پیشی‌های کوچولو
خوش صداهای ریزه میزه

آزمایش همه تون توی لابرا انجام میشه

خدمات اسب:

برای اسب‌های شما پنل‌های مختلف آزمایشگاهی
تعریف کرده‌ایم
حتی پنل پیش از خریداری

آنالیز با استفاده از دستگاه LC-MS/MS

آنالیز آزمایشات باقیمانده‌های دارویی و سموم
از فراوارده‌های خام‌دامی

تلوزیون آزمایشگاه لابرا

 آموزش‌های مهم ما رو ببینید تا کوچولوهای دوست داشتنی شما همیشه در امان باشند و راحت با شما زندگی کنند!

تلویزیون لابرا رو تماشا کنید

بخش‌های فنی آزمایشگاه لابرا

بخش مولکولی
جزئیات بیشتر
بخش خونشناسی و انعقاد
جزئیات بیشتر
بخش بیوشیمی و هورمون شناسی
جزئیات بیشتر
بخش میکروب‌شناسی
جزئیات بیشتر

جدیدترین نکات و مقاله‌های بلاگ لابرا

تمام مقاله‌های لابرا را بخوانید