مجموعه آزمایشگاه دامپزشکی لابرا متشکل از دپارتمان‌های کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی و آنالیز باقیمانده‌های دارویی و سموم است که هر کدام با تیم‌های تخصصی و فوق تخصصی خود مشغول به فعالیت هستند.
از ابتدای تاسیس لابرا تا کنون تاکید داشته‌ایم که بگوییم: ما یک شخص نیستیم بلکه یک گروهیم که هر فردی در این گروه طبق تخصص و مهارت خود سمتی دارد.
یکی از افتخارات ما این است که تمام فعالیت‌های مجموعه‌مان زیر نظر معتبرترین مراکز استانداردسازی در دنیا و ایران رصد می‌شود.
امید ما این است که در آینده به عنوان مرکز آزمایشگاهی یاد شویم که مرجعی برای سنجش کیفیت و درستی است.

در صفحه تماس با ما، می‌توانید با ما در ارتباط باشید!

تیم لابرا را بشناسید