آزمایشگاه دامپزشكي لابرا با داشتن دستگاه پیشرفته ی LC-MS/MS به عنوان اولين آزمايشگاه دامپزشكي تهران در اين زمينه به عنوان همكار سازمان مشغول به فعاليت است.

در حال حاضر به وسيله اين دستگاه آزمايشاتی با دقت و حساسيت فوق بالا در زمينه آناليز باقی مانده های آنتي بيوتيك در فراوارده های خام دامی و سنجش رنگ های غيرمجاز مورد انجام قرار ميگيرد.