بخش بیوشیمی و هورمون شناسی لابرا را بهتر بشناسید!

در آزمایشگاه لابرا با توجه به پتانسیل‌های موجود و قابل تامین (از نظر وضعیت کیت و دستگاه‌های اختصاصی حیوانات) در بازار ایران و در لابرا ، برای همکاران گرامی پنل‌های تشخیص آزمایشگاهی طراحی شده است.

این پنل‌ها توسط متخصص کلینیکال پاتولوژی مجموعه و مشاورین ما در خارج از ایران به اتفاق مطالعه و ایجاد شده است و به شما پیشنهاد می‌گردد.

برای مثال اگر بیمار شما علایم کوشینگ را داشته باشد، میتوانید پنل کوشینگ را از برگه درخواست انتخاب کنید.

لینک مشاهده پنل های تشخیصی :

دانلود پنل‌های تشخیصی

البته ناگفته پیداست که همکاران گرامی میتوانند بنابر صلاحدید خود خارج از چارچوب این پنل ها هر نوع درخواست دیگری را اضافه نمایند.

آزمایشات بخش بیوشیمی در آزمایشگاه لابرا توسط کارشناسان آموزش دیده و زیر نظر متخصص کلینیکال پاتولوژی مجموعه و به وسیله دستگاه اتوآنالیزور انجام می‌شود.

این دستگاه طبق برنامه کالیبراسیون دوره‌ای به طور منظم کالیبر شده و علاوه بر آن به صورت روزانه و دوره ای تحت برنامه کنترل کیفیت و تضمیمن کیفیت آزمایشگاه قرار داشته و موارد کنترل مقایسه بین آزمایشگاهی نیز در این بخش به صورت روتین برای اطمینان از بالا بودن مراتب تضمین کیفیت انجام می‌پذیرد.

آزمایشات بخش هورمون شناسی در آزمایشگاه به روش پیشرفته ECL و ELFA انجام می‌شود.

آزمایشگاه دامپزشکی لابرا در تلاش است تا کیت‌های تشخیصی ارزشمند برای گونه‌های مختلف مورد استفاده قرار دهد و در صورتیکه به دلیل شرایط کشور وارد کردن کیت‌های تشخیصی میسر نباشد از استفاده از کیت های پژوهشی به جای کیت‌های تشخیصی اجتناب می‌ورزد.

علاوه بر سنجش هورمون‌ها سنجش الکترولیت‌ها، بعضی ویتامین‌ها و فلزات سنگین نیز در این مجموعه انجام می‌پذیرد که می‌توانید برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در بخش پذیرش در ارتباط باشید.

عمده‌ی نتایج آزمایشات این دو بخش مانند آزمایشات بخش هماتولوژی به صورت روزانه و به همراه تفسیر کلینیکال پاتولوژیست برای شما ارسال خواهد شد.