در آزمایشگاه لابرا آزمایش های مولکولی به طور اختصاصی برای پرندگان انجام می شود.

آزمایش های مولکولی پرندگان شامل تست تعیین جنسیت، آزمایش نیوکاسل، آبله پرندگان POX و PBFD یا Psittacine beak and feather disease میباشد.

PBFD شایعترین و قابل انتقال ترین بیماری ویروس در طوطی سانان است.

جهت تعیین جنسیت پرنده و یا آزمایش PBFD می توانید یک قطره خون را بر روی یک کاغذ سفید تمیز ریخته و به آزمایشگاه ارسال کنید به همین دلیل امکان دریافت نمونه از سراسر کشور مقدور است.