بخش مولکولی

بخش مولکولی یکی از جدیدترین و به روزترین بخش های کلینیکال پاتولوژی آزمایشگاه دامپزشکی لابراست و دامنه آزمایشات قابل انجام در این بخش روز به روز در حال گسترش است.
آزمایشات مهمی همچون FIP و FIV و همچنین تعیین جنسیت قطعی پرندگان با بهترین کیفیت و به روش PCR در این بخش در حال پذیرش و انجام می باشد.
امروزه بهتر است که برای چنین موارد مهمی نتایج بخش مولکولی که دارای بیشترین ویژگی و دقت است را جایگزین نتایج کیت های تشخیص سریع که اعتبار تشخیصی چندانی ندارند بنماییم. همچنین تست های مولکولی برای انواع باکتری ها، ویروس ها و انگل های بیماریزا در بخش مولکولی آزمایشگاه لابرا راه اندازی شده که کمک شایانی به تشخیص قطعی بیماری به کلینیک های همکار خواهد کرد.
ضمنا بخش تحقیق و توسعه مولکولی آزمایشگاه لابرا با توجه به اهمیت بیماری های ویروسی بدون تشخیص قطعی و نیز بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، پیوسته در تلاش جهت اضافه کردن تست های تشخیصی جدید می باشد.
لازم به ذکر است که به دلیل حساسیت فراوانی که بعضی از آزمایشات مانند FIP از زمان نمونه گیری تا زمان انجام آزمایش دارند توصیه ما به کلینیک های همکار این است که تا جای ممکن موارد مشکوک را به صورت مستقیم به لابرا برای نمونه گیری ارجاع دهند تا بلافاصله فرایند جداسازی و استخراج نمونه انجام پذیرد.