بایگانی دسته‌ی: بخش مولکولی

تشخیص بیماری های مهم انگلی به روش مولکولی در آزمایشگاه لابرا

توکسوپلاسما: توکسپلاسموز یکی از بیماری های مشترک بین حیوان و انسان است. این بیماری در [...]

برخی از آزمایشات مهم در بخش مولکولی آزمایشگاه لابرا

در آزمایش های مولکولی ژن هدف مورد بررسی قرار می گیرد که این ژن می [...]